Norsk Industri

Innhold

Kirsti Berdal

Fagsjef

Organisasjonsavdelingen

Generelt administrativt arbeid, administrasjon av Generalforsamling. Ansvar for medlemsverving, medlemspleie og medlemsfordeler.