Norsk Industri

Innhold

Kari Rømcke

Bransjesjef

Bransje og Industripolitisk avdeling

Jobber med seminarer, møter, kurs, prosjekter og aktuelle saker for Grafisk bransje, Tekobransjen, Støperiforum og Ferdigvarebedrifter.