Jo Eirik Frøise

Bransjesjef organisasjon og samfunnskontakt

Organisasjonsavdelingen

Fagansvarlig for samferdsel, transport og logistikk i Norsk Industri. I tillegg er han bransjesjef for påbyggerbedriftene i Norsk Industri.

Jo Eirik sitter som påbyggernes nasjonale representant i CLCCR Board of Directors og CLCCRs tekniske komite. Han er også representant i The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) med fagområdet grensekryssende transporter. I tillegg er han representant for alle NHOs landsforeninger i Transport Working Group i BE – BusinessEurope i Brussel.

I tillegg til fagområdene samferdsel, transport og logistikk har han hovedansvaret for Nordens største samferdselskonferanse, Transport & Logistikk, samt er prosjektleder for prosessindustrikonferansen i Bodø og for Industri Futurum.