Erik Dahl-Hansen

Fagsjef arbeidsmedisin

Energi- og miljøavdelingen

Jobber med arbeidsmiljø, HMS-eksponeringsverdier for industribedrifter, REACH, grenseverdier for kjemikalier.

Erik Dahl-Hansen er spesialist i og fagsjef arbeidsmedisin. Han er sekretær for Norsk Industris arbeidsmedisinske utvalg. Deltar i HMS rådet Olje og Gass og HMS Smelteverk

Han har et bredt kontaktnett innen Helse og Miljø - blant annet Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, LO, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Legeforeningen.