Norsk Industri

Innhold

Are Lyubråten

Fagsjef miljø og kvalitet - Designindustrien

Designindustrien

Jobber med styrking av konkurransekraften til norsk designindustri (møbel, interiør, ferdigvare) innen miljø, kvalitet og tilhørende områder. Blant annet ansvarlig for Designindustriens satsing på EPD miljødeklarasjoner, sekretariatsleder for Møbelfakta og komiteleder for SN/K 019 Møbler i Standard Norge.