Norsk Industri

Innhold

Vibeke Lærum

Advokat

Arbeidslivsavdelingen

Lærum jobber med individuell og kollektiv arbeidsrett som spesialområde. Håndtering av krevende personalsaker, omorganiseringer, gjennomsnittsberegning av arbeidstid i henholdsvis skift- og rotasjonsordninger, personvern og GDPR.

Lærum har ansvar for Farmasøytisk overenskomst, overenskomsten for Vaskerier og Renserier, Glass og Keramisk overenskomst og overenskomsten for Laerdal Medical. Hun er også medforhandler i frontfagsoppgjøret på Industrioverenskomsten.

Lærum er bransjemedlem i Tvisteløsningsnemnda, som avgjør tvister mellom bedrift og arbeidstaker om blant annet rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid mv. 

Lærum har flere styreverv. Hun er styreleder i Kunst på Arbeidsplassen og NHO Kunst og Kultur, samt styremedlem i Oslo Teatersenter.

Lærum har gjennomført masterprogram i Samspill og Ledelse og har kompetanse på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner og hva som påvirker trivsel, produktivitet og endring i organisasjoner og team.

> LinkedIn