Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Lars Petter Maltby, Daglig leder, Eyde Innovation Center (Eyde-klyngen)
 • Hanne-Sofie Pedersen, Adm. dir., ThermoFisher Scientific (Life Technologies)
 • Anne Lorgen Riise, Global Director HR, MOWI
 • Lars Fredrik Bakke, Adm. dir., Wood Group Norway
 • Magnar Bakke, Adm. dir., INEOS Bamble Gjenvalg
 • Ivar Fossum, CEO, Nordic Mining
 • Erling Kornkveen, Dir., Construction and Engineering, Adecco Solutions
 • Terje Løken, Salgsdirektør, Lyche Konvolutt
 • Steinar Røgenes, Executive Vice President, Kværner Stord
 • Skjalg Stavheim, Adm. dir., Hexagon Ragasco, Gjenvalg
 • Ove Wilhelmsen, Adm. dir., Wärtsilä Ship Design Norway
 • Peder Arvidsson, R&D Center Manager, Sandvik Teeness Trondheim
 • Terje Bråthen, Direktør for Aerostructures, Kongsberg Defence Systems
 • Jorunn Gislefoss, Fabrikksjef, REC Solar Norway
 • Olav Holst-Dyrnes, CEO, Ekornes
 • Ragnhild Katteland, Vice President SHV, Nexans Norway
 • Kathrine Næss, VP Productivity, Yara
 • Erik Osmundsen, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning
 • Gøran Salomonsen, Divisjonsdirektør, ABB
 • Ingrid Strand Solheim, Adm. dir., StS Gruppen
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Tor Asak Giæver, Adm. dir., Hapro Electronics
 • Geir Gule, Adm. dir., Christiania Stillas
 • Kai-Rune Heggland, Country Manager, Alcoa
 • Bård Meek-Hansen, Daglig leder, Grovfjord Mek. Verksted
 • Gudrun Rollefsen, Adm. dir., Barents Naturgass
 • Hans Petter Selstad, CEO, Selstad
 • Jon Daniel Nesje, Styreleder, Nesje AS
 • Arve Ulriksen, Adm. dir., Mo Industripark