Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris representantskap - medlemmer

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Adm. direktør Peder Arvidsson, Sandvik Teeness Trondheim
 • Adm. dir. Øyvind Boye, NYMO
 • Direktør Aerostructures Terje Bråthen, Kongsberg Defence Systems
 • CEO Ivar Fossum, Nordic Mining
 • Fabrikksjef Jorunn Gislefoss, REC Solar Norway
 • Kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad Wedler, MOWI
 • Head of Energy & Industry Asbjørn Grini, Bergen Group Services
 • Vice President SHV Ragnhild Katteland, Nexans Norway
 • Adm. dir. Bjørn Kolbjørnsen, Eramet Norway
 • Salgsdirektør Terje Løken, Lyche Konvolutt
 • VP Productivity Kathrine Næss, Yara
 • Adm. dir. Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall
 • Konsernsjef Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
 • Divisjonsdirektør Gøran Salomonsen, ABB
 • Adm. direktør Ingrid Strand Solheim, STS Gruppen AS, Stillas
 • Kvalitetssjef Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
 • Eier og HR-sjef Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals
 • Styremedlem Håvard Grjotheim, 07Media
 • Executive Vice President Steinar Røgenes, Kværner Stord
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Adm. dir. Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway
 • Adm. dir. Magnar Bakke, INEOS Bamble
 • CEO Olav Holst-Dyrnes, Ekornes ASA
 • CEO Rolf Morten Lie Holum, SafeRoad AS
 • Dir. Construction and Engineering Erling Kornkveen, Adecco Solutions
 • Styreleder Jon Daniel Nesje, Nesje AS
 • Adm. dir. Skjalg Stavheim, Hexagon Ragasco
 • Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark
 • Adm. dir. Ove Wilhelmsen, Wärtsilä Ship Design Norway