Norsk Industris representantskap - medlemmer

Norsk Industris Representantskap består av Styrets medlemmer samt bedriftsrepresentanter som velges av Generalforsamlingen på fritt grunnlag. Representantskapet har minst to møter i året og skal behandle saker av stor betydning for Norsk Industri, deriblant langsiktige strategiplaner.

Representantskapet (i tillegg til styremedlemmene)
 • Anne Kristine Rugland Thulin, adm. dir. Figgjo AS
 • Bård Meek-Hansen, daglig leder, Grovfjord Mek. Verksted
 • Erling Kornkveen, dir., Construction and Engineering, Adecco Solutions
 • Hanne-Sofie Pedersen, adm. dir., ThermoFisher Scientific (Life Technologies)
 • Ingrid Strand Solheim, adm. dir., StS Gruppen
 • Ingvald Torblå, Daglig leder, Odda Technology AS
 • Ivar Fossum, CEO, Nordic Mining
 • Kathrine Næss, VP Productivity, Yara
 • Lars Petter Maltby, daglig leder, Eyde Innovation Center (Eyde-klyngen)
 • Lars Stenerud, daglig leder, Plasto AS
 • Mads Andersen, konsernsjef, Aibel
 • Magnar Bakke, adm. dir., INEOS Bamble Gjenvalg
 • Ragnhild Katteland, adm. dir., Nexans Norway
 • Susanne M. Nævermo-Sand, Director, Celsa Armeringsstål AS
 • Thomas Reinertsen, Markedsdirektør, Reinertsen New Energy AS
 • Tone Østbø, daglig leder, Renseriet Sandnes
 • Tove Nilsen Ljungquist, Executive VP, Freyr AS
 • Tor Asak Giæver, Adm. dir., Hapro Electronics
 • Vera Flatebø, daglig leder, Hydal Aluminium Profiler AS
Vararepresentanter til Representantskapet 
 • Arnt Dahle, Chief Operating Officer, Mørenot 
 • Frank Bråthen, Head of Digital Factory, Siemens AS, Digital Factory
 • Geir Gule, Adm. dir., Christiania Stillas
 • Gustav Slåttland, daglig leder, Slåttland Mek. Industri AS
 • Karsten Gudmundset, konsernsjef, Apply AS, avd. Stavanger
 • Katrine Thomassen, Daglig leder, Brødrene Langset AS / Langset KMC AS
 • Kåre Bjarte Bjelland, daglig leder, Eramet Norway Sauda
 • Leif Rune Skymoen, Daglig leder, Curida AS