Norsk Industri

Innhold

Elly Bjerknes

Prosjektleder "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind"