Vår nye næringsminister må levere for industrien

Iselin Nybø heter vår nye næringsminister. Hun overtar et "tungt" departement og vil bli målt på prestasjonene til sin forgjenger.

Av Finn Langeland

Iselin Nybø heter vår nye næringsminister. Hun er fra Rogaland, er utdannet jurist og har de to siste årene vært minister for høyere utdanning. Hun representerer Venstre. Nå overtar hun et "tungt" departement og vil bli målt på prestasjonene til sin forgjenger, høyre-ideologen Torbjørn Røe Isaksen.

Industri-entusiasten Røe Isaksen kommer fra Porsgrunn. Til deltakerne på Norsk Industris "Industri Futurum"-konferanse onsdag 22. januar fortalte han at han og foreldrene pleide å kjøre ut til det "futuristiske industrianlegget" i Bamble. Da fikk han assosiasjoner til James Bond, fortalte han.

Talen på Radisson Plaza ble noe av det siste Røe Isaksen gjorde som næringsminister. At han har levert varene for industri og næringsliv, er det liten tvil om.

Fremme industrien

Riktignok var det Monica Mæland som var næringsminister da den første Industrimeldingen på mange tiår ble presentert, 31. mars 2017. Men det falt på Røe Isaksen å sette i verk mange av de industrifremmende tiltakene som foreslås i meldingen.

"Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende", var budskapet i Industrimeldingen. Det bør så absolutt gjelde fortsatt og bør så definitivt være noe Venstre-statsråd Nybø kan slutte seg til.

En del av løsningen

Hvis hun har fulgt noenlunde med i timen, vet hun at norsk industri – som Torbjørn Røe Isaksen sa det forleden – "er en del av løsningen, ikke en del av problemet", når det gjelder klima, miljø og fremtiden. Ny teknologi, nye løsninger, flinke folk. Det kjennetegner norsk industri av i dag.

Noe av det som har irritert industrien mest i statsbudsjettet, er den nye CO2-avgiften på mer enn 50 000 kroner pr ansatt, gjeldende fra i år. Dette er en uakseptabelt høy merbelastning i løpet av noen få måneder og kan skape en vanskelig konkurransesituasjon hvis konkurrentene er kvotepliktige eller ikke har tilsvarende avgifter i sine hjemland.

Urimelige skatter og avgifter

Et krav til den nye næringsministeren vil være at hun samarbeider med industrien for å bli kvitt denne avgiften, som ikke er miljøpolitisk begrunnet, men kun har til hensikt å skaffe inntekter til statskassen.

Vi forventer også at næringsminister Nybø – og resten av regjeringen – avviser forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett. Dette forslaget ble lansert av et sosialøkonom-topptungt offentlig utvalg, ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Farlig smitteeffekt

For det første er forslaget livsfjernt, for det annet tar det ikke inn over seg at det er fundamentalt feil å særskatte en næring som blir stadig mer mobil. Ikke bare flytter den på land, og langt til havs. Det er jo ingen problemer for investorer i bransjen å dra ut av Norge, til Skottland, Chile, Nord-Amerika eller Asia.

Det vi aller mest frykter, er "smitteeffekten" av en grunnrenteskatt. Blir det innført grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, så vil en lang rekke næringer kunne bli utsatt for tilsvarende skatteregimer i årene som ligger foran oss. Det må vi unngå! Norske skatter må være langsiktige, de må være internasjonalt konkurransedyktige og de må bidra til å trekke kapital og investeringer til Norge. Ikke fungere som en katalysator for å dra fra Kongeriket.

Velkommen til Næringsdepartementet, Iselin Nybø!

Les flere saker fra Finns hjørne