Utforbakke for Storbritannia – Covid-19 problemer for EU

Finns hjørne

Publisert

Bil i nedoverbakke

Foto: AdobeStock

Knappe to måneder etter Brexit ser vi konturene av et økonomisk svekket Storbritannia: britiske skalldyreksportører vurderer å registrere bedrifter i EU-land for å komme rundt byråkratiproblemer knyttet til eksporten. Og etter at Brexit nå er et faktum, er børsen i Amsterdam plutselig blitt større enn London-børsen.

Brexit har faktisk forårsaket at den britiske eksporten til EU har falt 68 prosent. Bak tall som dette skjuler det seg konkurser, bortfall av arbeidsplasser og et fall i BNP som er svært dramatisk. Hele 9,9 prosent falt Storbritannias BNP med i 2020. Det er den største tilbakegangen på 300 år og verre enn det økonomiske fallet etter første verdenskrig og spanskesyken. Covid-19 er selvsagt en del av forklaringen på at tingenes tilstand er blitt så ille.

Det er nå slik, at EU betrakter Storbritannia som et "tredjeland". Dermed er for eksempel britene utenfor matsikkerhets- og veterinærstandardene til EU. Det sier seg selv at dette byr på store utfordringer, ikke minst for sjømat- og landbruksprodukter.

Det var britene selv som under Brexit-forhandlingene avslo å være en del av de felles standardene, noe de sikkert angrer på i dag. Derfor vurderer man spørsmålet på nytt. Hvis det blir enighet om å gjeninnføre felles standarder, vil transportører slippe unna eksporthelsesertifikater når de eksporterer til EU og Nord-Irland.

Om økonomien er usikker og pilene peker nedover, kan britene glede seg over gode tall for Covid-19-vaksineringen. Mer enn 15 millioner mennesker er til nå vaksinert, det utgjør en fjerdedel av befolkningen. Norge har til sammenligning satt den første sprøyten på bare ca. 300 000 mennesker.

I utgangspunktet skulle Norge som EØS-land, være sikret tilstrekkelig med vaksiner via EU-samarbeidet. Men EU sviktet, kranglet med produsentene og dummet seg regelrett ut politisk i denne saken. Det har Ursula van der Leyen selv innrømmet. EU- og EØS-landene mangler vaksiner, og før et flertall av befolkningen er vaksinert kan ikke økonomien friskmeldes.

Denne første store prøvesteinen for det nye medisinske samarbeidet for EU-landene, har med andre ord vært en fiasko og har uten tvil svekket Kommisjons-lederens politiske autoritet. Om dette vedvarer, er det den overnasjonale delen av EU som svekkes, samtidig som medlemslandene styrker sin politiske autoritet.

Boris Johnson? Han sliter med den skotske førsteminister Nicola Sturgeon. Hun vil gjerne ha en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Det får hun nok ikke med det første. Boris Johnson har sitt solide flertall i Parlamentet, og opposisjonspartiet Labour ligger nærmest med brukket rygg og er uten politisk handlekraft. Det britene trenger nå, er å få landet på fote igjen, økonomisk. Med flere vaksinerte enn de aller fleste land, kan det gå raskere enn mange tror.  

Likevel, med hindringene som følger av Brexit er det vanskelig å se for seg at britene i overskuelig fremtid kommer opp på nivå som da de var EU-medlem.