Norsk Industri

Innhold

Slutt for maskinskatten?

Det er relativt skjellsettende at arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen om å kreve en skatt fjernet. Men det har nå skjedd. Utspillet fra forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er gitt tittelen: "Maskinskatten må vekk, no!"

Det er Klassekampen som bringer nyheten, torsdag 26. oktober. Og det er ikke vanskelig for en industripatriot som meg å slutte meg til det Eggum og Lier-Hansen gir uttrykk for. Regjeringen har foreslått en utfasing av skatten innen 2023. Stortinget behandler forslaget senere i høst.

Hva er galt med maskinskatten? Det aller, aller meste. Her har rådmenn og industriledere kranglet i årevis. Ofte havner maskinskatt-uenigheten i rettsapparatet. Både en og to runder. La oss se på eksempelet med vindusprodusenten NorDan. De tapte i tingretten, anket til lagmannsretten og opplevde der at skattegrunnlaget ble redusert med 95 prosent!

Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen er skjønt enige om at det er greit med kommunal eiendomsskatt. Men denne må utlignes basert på eiendommen. Maskiner og annet utstyr må være unntatt fra beskatning.

Det er også viktig at den kommunale eiendomsskatten gjelder likt for alle næringer. I dag er det slik at industriens maskiner beskattes i mange kommuner, ofte etter en svært tilfeldig takseringsprosess.

Den teknologiske utviklingen går lynraskt. Vi lever i robotenes tidsalder, vi hører alle om digitalisering og automatisering og 3-D. Enhver bedrift som ønsker å henge med og har ambisjoner om å konkurrere på verdensmarkedet, må være teknologisk i tet. "Det beste eller ingenting", som det heter i reklamen for et kjent bilmerke.

Mot et slikt bakteppe blir det absurd at norske industribedrifter som konkurrerer ute, skal ilegges en ekstra maskinskatt når de anskaffer nytt utstyr og nye maskiner. Vi skryter med rette av de norske produksjonsarbeiderne – operatørene. De er alminnelig anerkjent som verdens beste.

Men for at vi skal kunne klare å hevde oss i den globale konkurransen, må de samme arbeiderne få tilgang til den ypperste teknologien. Uten å måtte betale en særnorsk maskinskatt for at de gjør dette.  

Kommunene frykter for kommuneøkonomien hvis maskinskatten fjernes. De foreslår et lovutvalg for å se nærmere på problemet. Men tiden har løpt fra offentlige utvalg i denne saken. To regjeringer har over åtte år erkjent at maskinskatten er et stort problem for dem som rammes, men til nå har man ikke funnet en løsning som Stortinget har kunnet samle seg om.

Tiden er inne for å fjerne maskinskatten. Mitt tips er at når den bortfaller, vil Norge fremstås om et mer attraktivt lokaliseringsland for datasentre og andre, fremtidige og innovative industrielle operatører. Vi trenger økte investeringer i industrien i årene fremover. Maskinskatten må vekk!

Jeg er etter hvert blitt ganske voksen (65 år), jeg er opprinnelig fra Bergen, men har bodd mer enn halve livet borte fra Norges vakreste by.

Fra tid til annen bobler industriengasjementet opp på så intenst vis at jeg bare MÅ få det ut. Da skriver jeg her!

Mvh Finn