Salmar Aker Ocean: Det grønne skiftet er her!

Alle snakker om "det grønne skiftet". De som gjør noe med det, og derigjennom utgjør en forskjell, er fremtidsrettede norske industrialister. I går ble et helt nytt og epokegjørende samarbeid kjent: to av Norges rikeste menn – Kjell Inge Røkke og Gustav Witzøe – etablerer selskapet Salmar Aker Ocean. Forretningsideen er å satse på havbasert oppdrett.

Men det stopper ikke der. Snarere tvert imot. Når de to milliardærene nå går sammen om å "avle frem laks i værharde områder og langt ute til havs" (DNs formulering), er det nullutslipp som er målet.

Konsernsjef Øyvind Eriksen tror at virksomheten i Salmar Aker Ocean om få år vil kunne måle seg med dagens Salmar, som jo er en gigant i bransjen, med en produksjon på 150 000 tonn laks og 1600 ansatte. Han understreker at det er laksepriser og kvaliteten på drift som avgjør hvor lønnsom virksomheten er, og sier det slik til DN:

– Aker er i formidabel endring. Grunnleggende posisjonerer vi oss for fire globale trender: Økt behov for energi, dekarbonisering og kraftig vekst i fornybar energi, digitalisering og helse og sunn livsstil. Marine proteiner som laks er, passer godt inn i det fjerde satsingsområdet.

På gårsdagens pressekonferanse var det mye gjensidig skryt fra de to milliardærenes side. Begge understreket at kjemien dem imellom er til de grader riktig. Det samme kan sies om kompetansen de besitter, hver for seg og samlet. Gustav Witzøe har demonstrert at han til de grader kan oppdrett. "Fiskeren" Kjell Inge Røkke eier Norges kanskje mest teknologitunge selskap, Aker.

Og teknologi/teknologiutvikling vil stå helt sentralt når Salmar Aker Ocean skal ut i havet og avle laks. Det formelig lukter utvikling av industriell spisskompetanse av hele samarbeidet. Når nullutslipp er målet for produksjonen, er listen lagt høyt, svært høyt. En industriell og teknologibasert satsing er trolig nettopp det som kan bringe sjømatproduksjonen enda et skritt videre, klimamessig og teknologisk.

Vi venter spent på fortsettelsen!