Røkkes høyhus bør bygges!

Finns hjørne, Nyhet,

Publisert

Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland med tommelen opp.

Dette mener Finn Langeland om Røkkes planer for et nytt høyhus på Fornebu.

"Verdenshavets hovedkontor" ble lansert forleden. "The Big Blue". Kjell Inge Røkke vil bygge en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Reaksjonene lot ikke vente på seg, fra arkitekthold og fra beboere i området. Som vanlig når noen tenker store tanker i Norge, kappes man om å skyte ned prosjektet.  

Fornebu var i sin tid Norges hovedflyplass. Så åpnet Gardermoen, i 1998. Det er 20 år siden. Dersom politikerne hadde gjort som de lovet, hadde en førerløs bane stått klar for lengst, mellom Fornebu og Oslo. Som det er, går bussene med korte mellomrom. De er alltid fulle.

Fornebu-området er bebygget ganske tiltalende, sett med lekmannsøyne. Men er det ikke litt kjedelig med et hav av lavblokker?

Mer enn et høyt hus

Kjell Inge Røkkes planer om et skikkelig høyhus, bryter med all konvensjonell tenkning. Men er ikke det bra? Hva hadde Paris vært uten Eiffel-tårnet? Det blå høyhuset som planlegges på Fornebu, vil løfte ikke bare området – men hele Norge – inn i fremtiden. Og ikke bare fordi huset er høyt:

Det "Verdenshavets hovedkontor" som er lansert på Fornebu, vil samle noe av den beste kompetansen som finnes i verden, hva havet og havets muligheter angår. Det er stort og i seg selv beundringsverdig at en privatperson tar grep i en sak som dette.

Vår havtilknyttede historie

Nordmennene har historisk vært blant havets herskere. Vikingene raidet England, grunnla Dublin og ble etter hvert handelsmenn og bønder i stor skala, mange steder i verden. I dag er vi fortsatt en stor sjøfartsnasjon og vi er størst i verden på havbruk. Fisket langs norskekysten er i mange henseende bedre enn nær sagt noensinne.

Men vi vet stadig ikke nok om havet. Vi vet stadig ikke hvilket mulighetsrom som finnes, langs kyster fjernt og nær og i havdypene. Vi har behov for å vite hva global oppvarming vil ha å si for livet i havet, vi trenger å vite mer om hvordan vi skal håndtere søppel og forurensing som påvirker havet og alle arter som har tilhold der.

Absolutt spisskompetanse

De faglige ambisjonene til Nina Jensen og hennes folk, er skyhøye. Det er bare å lese pressemeldingen fra Rev Ocean, så forstår man det. Her snakker vi samling av den absolutte spisskompetanse, hva havet angår. Her snakker vi samarbeid mellom stater, FN, frivillige organisasjoner og læresteder.

Jeg tror på prosjektet. Jeg tror på innovasjon. Jeg er teknologioptimist. Og så liker jeg at noen flytter fjell og bygger høyhus som legges merke til. Dette høyhuset blir et landemerke av dimensjoner. At det i tillegg skal huse kompetansemiljøer som Norge og verden trenger, gjør det enda viktigere å få bygget "skyskraperen".