Norge er fortsatt en oljenasjon

Alle snakker om det grønne skiftet. Og mye spennende skjer på den fronten. Industrien omstiller seg, krav om utslippskutt kommer på nær sagt alle områder. Fornybar-tenkingen er formidabel. Men – Norge er fortsatt en oljenasjon. Mange gleder seg over det. Noen sliter. Men felles for det politiske Norge er at man begjærlig tar imot "oljepengene".

IEA – det internasjonale energibyrået – har nylig presentert en ny rapport. Der sier de at den globale etterspørselen etter olje vil fortsette å øke. De sier også veldig tydelig fra om det som vil skje på norsk sokkel: IEA tror at oljeproduksjonen i Norge vil stige med 6,5 prosent i år.

Den globale oljeproduksjonen øker til 93,4 millioner fat pr dag. Norges andel av dette forventes å være 2,4 millioner fat pr dag i fjerde kvartal 2021. IEA understreker at tallene bygger på fortsatt vaksinering og gradvis gjenåpning i viktige markeder verden over.

Doblet oljepris

En annen hyggelig nyhet, er prisutviklingen på olje. I fjor i april var oljeprisen på 26 dollar per fat. Ett år senere, i april 2021, omsettes det samme oljefatet for 67 dollar.

Mens IEA rapporterer tall og fakta fra global oljeproduksjon, er norske politikeres fokus hva offentlige budsjetter skal krydres med av ekstra midler. I revidert nasjonalbudsjett foreslår finansminister Jan Tore Sanner en oljepengebruk på 402 milliarder kroner. Det er vel 33 milliarder mer enn i fjor.

Det er grunn til å tro at oljepengebruken ikke stopper der. Regjeringspartiene skal nå inn i forhandlinger med Frp. De er ikke kjent for å være smålåtne når det gjelder påplussinger. Hvor mange milliarder som må til for at Sylvi Listhaug & Co skal bli fornøyd, vites ikke.

Nytt flertall?

De aller fleste meningsmålinger har i lang tid vist sosialistisk flertall på Stortinget etter neste valg. Det kan bety politisk oljetrøbbel. Røstene som vil sette en sluttstrek for norsk oljevirksomhet finnes i mange partier, men de mest aktive er ute på venstresiden; Rødt, MDG, SV.

Inntil videre er det likevel et stort flertall i norsk politikk som har en mer edruelig tilnærming: Man vil at Norge skal fortsette å lete etter olje og gass, felt skal fortsatt bygges ut. Og dermed er det også et klart flertall for at arbeidsplassene i denne viktige delen av norsk økonomi, ikke bygges ned. Husk også på at oljefelt har lang levetid.

Men det er en faktor som ikke tas med i dette regnestykket: Hvordan påvirkes rekrutteringen til yrker oljenæringen trenger av at store og taleføre grupper snakker ned næringen? Dessverre gir tilgjengelig statistikk liten grunn til optimisme. Søkingen til oljerelaterte utdanninger faller.

"Liker det ikke"

Det er noe schizofrent over norske politikere og oljeutvinningen. Det blir litt som indremisjonistene på Sør-Vestlandet, som visste at Jesus gjorde vann til vin, men de "likte det ikke". Norske politikere vil gjerne gjøre alt rett. De vet at Norge er blitt steinrikt på grunn av oljen, de vet at de trenger pengene fra oljen til å finansiere også fremtidige budsjetter, men de "liker det ikke".

Ungdomspolitikere fra ulike partier var på nyhetene denne uken, med kraftsalver mot at oljepenger drysses ned over revidert nasjonalbudsjett i et antall vi aldri har sett maken til. De samme unge politikerne bør tenke over det BI-professor Hilde Bjørnland etterlyser i DN i dag en plan for hvordan oljepengebruken skal reduseres når krisen er over.

Hun sier at hun har forståelse for at pengebruken er høy nå, men kritiserer regjeringen for at den ikke la opp til en diskusjon i budsjettet i fjor høst som reflekterte at krisen kunne bli større. Hun understreker: - Fremover trenger vi en diskusjon på hvor og hvordan vi skal kutte i oljepengebruken, noe vi ikke får når politikerne skyver på problemet med høy oljepengebruk fra år til år og ikke synliggjør usikkerheten bedre.

Bjørnland minner om at Norge under Stoltenberg- og Solberg-regjeringene har gjennomgått tre store, økonomiske nedturer i løpet av de 12 siste årene. "Løsningen" har vært å bruke stadig mer oljepenger. I år blir underskuddet på 12 prosent av BNP.

Bærekraftig? Nei. Må kutt i pengebruken komme? Ja. Blir det smertefullt? Helt sikkert.