Lønnsomhet, bærekraft og mer industri

Finns hjørne, Nyhet

Publisert

I Norge er vi slik laget at vi starter året med et brak. Nyttårstaler og raketter er knapt overstått, før norsk næringsliv markerer hvor veien går videre.

Av Finn Langeland

Ofte er det stimulerende nytt som kommer ut av den slags arrangement.

Ikke minst klarte Norsk Hydro å skape den gode følelsen da selskapet 7. januar inviterte til sitt tradisjonelle Nyttårsseminar på Fredssenteret i Oslo.

Eyde og Birkelands mer enn 100 år gamle selskap har i dag 35 000 ansatte globalt og produserer aluminium med et lavere klimafotavtrykk enn de aller fleste av sine konkurrenter.

Dagens sjef er Hilde Merete Aasheim, tidligere styreleder i Norsk Industri. Hun startet seansen tirsdag 7. januar med å forsikre om at "lønnsomhet og bærekraft" er mulig å få til. Samtidig.

Aasheim fortalte om det store forskningsarbeidet som selskapet gjør og har gjort for å få aluminium i verdensklasse produsert med et lavest mulig fotavtrykk.

I hele produksjonen

Målsettingen er selvsagt at denne tankegangen skal gjennomsyre hele den lange produksjonskjeden. Fra Brasil til verkene i Norge.

Det koster å tenke klima. Men markedet, kundene, etterspør i økende grad aluminium som er produsert med klima og miljø for øye. Bruk av ren og fornybar norsk vannkraft er en viktig del av helheten.

En av Hydros kunder er Jan Chr. Vestre, som leder Vestre AS. Selskapet er et av verdens fremste når det gjelder utemøbler. Møbler som er så robuste og så solide at det er livstidsgaranti som gjelder.

Det beste er godt nok

Vestre produserer i Skandinavia og eksporterer til en hel verden. Aluminiumen de benytter, kommer fra Hydro. "Det beste er godt nok", er tankegangen som gjennomsyrer forretningsstrategien til Jan Chr. Vestre. I tråd med dette, har han selvsagt bestilt elektriske Tesla-lastebiler for varetransporten sin.

I sitt innlegg på Nyttårskonferansen til Hydro tok Jan Chr. Vestre til orde for en "re-industrialisering" av Norge. Han mener at det er den eneste muligheten vi har til å redde velferden, når inntektene fra olje- og gassnæringen gradvis går ned.

En økende rolle

Denne troen på industriens økende rolle i fremtidens Norge, kom også sterkt frem i den avsluttende debatten mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Ole Elvestuen og Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Norge står for 1 promille av verdens utslipp av klimagasser. Vi er ikke problemet, men våre løsninger og teknologi kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder hva verden trenger.

Hydro er en del av dette, Equinor er det i minst like stor grad. Selskapets mål om en utslippsfri norsk sokkel – offentliggjort dagen før Hydros store dag – er hårete så det holder.

Stein Lier-Hansen tror vi kan lykkes. Men det forutsetter at politikerne klarer å styre unna uforutsigbar skjerping av skattereglene. Den slags vil utelukkende svekke vår konkurranseevne.

Rammevilkårene må være internasjonalt konkurransedyktige og ligge fast. Det må gjelde for all eksportindustri og for produksjon av kraft, sa han. 

Les flere saker fra Finns hjørne