Norsk Industri

Innhold

Industrimeldingen gir oss muligheter

Det har alltid vært morsomt å jobbe for industri og industriell verdiskaping. Nå – med veikartene på plass og Industrimeldingen som bakteppe – er det morsommere enn noensinne.

Det var skjellsettende viktig at Regjeringen tidligere i vår presenterte Industrimeldingen. Med nye og djerve visjoner for industrien i Norge. Med en tydelig uttalt "aktiv industripolitikk" som normgivende krav for det som industripolitikken skal tuftes på. Nesten like viktig var det at næringskomiteen på Stortinget i forrige uke leverte en (stort sett) samlet innstilling, der industrisatsingen understrekes og følges opp.

Hva betyr dette for industrien? For det første betyr det at industrien nå er blitt gjenstand for stor og fornyet interesse. (Den forrige, norske Industrimeldingen kom tidlig på 1980-tallet). For det annet betyr meldingen politisk anerkjennelse. "Industri" er blitt et positivt ladet begrep. Industri er noe mange gjerne vil forbindes med. Vi snakker f. eks. om "oljeindustrien" og de djerveste og mest fremtidsrettede havbruksselskapene vil gjerne "industrialiseres".

Konkrete resultater

Industri er i utgangspunktet å betrakte som noe som er effektivt, noe som gir konkrete resultater (produkter) når man gjennomfører visse prosesser. Borregaard bruker en ganske råtten trestamme som utgangspunkt for sitt store produktspekter. Når Kleven eller Ulstein eller Vard bygger skip, vet de hvilke innsatsfaktorer som kreves. Når Hydro produserer aluminium, skjer det på mest mulig energieffektiv vis. Det samme gjelder prosessindustrien for øvrig. Du vinner ikke markedsandeler globalt om du produserer for kostbart.

I Norsk Industri ser vi ikke noen motsetning mellom et fortsatt aktivt og dynamisk olje-Norge og et industri-Norge som produserer mer og mer verdiskaping. Det er nå gjort 77 nye funn i Nordsjøen og Barentshavet. Til sammen inneholder disse funnene mer olje enn hele Johan Sverdrup-feltet. Mange av disse funnene vil bli satt i produksjon. Kostnadene i olje-Norge er sterkt redusert. Forklaringen er blant annet at hvert felt ikke lenger må ha "Rolls Royce-lignende" installasjoner. Hyllevare er ofte godt nok.

Våre veikart

Men med den voksende industri-interessen som bakteppe, er det samtidig duket for nye og tunge investeringer innen ulike industribransjer. Det er bra. For verden etterspør de produktene norsk industri kan levere. Hva enten det er krill fra Aker Biomarines fiske i Sørishavet, design- og møbelprodukter fra ferdigvareindustrien, Mo Industriparks voksende antall virksomheter eller Bioraffineriet til tidligere omtalte Borregaard: Markedene finnes der ute og betalingsviljen er rimelig stor.
Til å hjelpe industrien med å se egne muligheter, har Norsk Industri og medlemsbedriftene/bransjene utarbeidet ulike veikart. Det begynte med "Veikart for prosessindustrien". Siden er mange andre veikart kommet til: Vi har utarbeidet veikart for treforedling, for norsk sokkel, for elektronisk industri, for legemiddelindustrien, for avfall og gjenvinning, for havbruk/oppdrett og for treforedling. Om litt kommer også veikartet for den flotte norske ferdigvareindustrien.

Industri gir velferd

Alle veikart har det felles at de stiller krav og peker på muligheter. Alle veikart har det felles at de dokumenterer hvordan industrien tar ansvar, f. eks. for egne utslipp, for opprydding, for klimaet. Veikartene ser hen mot og tar høyde for det lavutslippssamfunnet som Norge skal bli. Veikartene dokumenterer hvordan industrien skal se ut i årene og tiårene som ligger foran oss. Og viktigst: Veikartene er et markant signal fra industriens kvinner og menn om at man tar ansvar også for fremtidig verdiskaping.

Det har alltid vært morsomt å jobbe for industri og industriell verdiskaping. Nå – med veikartene på plass og Industrimeldingen som bakteppe – er det morsommere enn noensinne. Utfordrende? Det skal det være. Forlokkende? Ja, det er helt sikkert. 

Industri = verdiskaping = velferd

Jeg er etter hvert blitt ganske voksen (65 år), jeg er opprinnelig fra Bergen, men har bodd mer enn halve livet borte fra Norges vakreste by.

Fra tid til annen bobler industriengasjementet opp på så intenst vis at jeg bare MÅ få det ut. Da skriver jeg her!

Mvh Finn