Erna, få sluttført de norske forhandlingene med britene!

Prosjektdirektør Finn Langeland med tommelen opp.

Finn Langeland. Foto: Norsk Industri

DN skriver at det er Kristelig Folkeparti som motsetter seg å sluttføre frihandelsforhandlingene med Storbritannia. De tar bøndenes parti, på bekostning av sjømatnæringen. Det er i seg selv uhørt; sjømat gir lønnsomme arbeidsplasser, landbruket er et subsidiesluk.

Nå begynner det å haste å få landet avtalen. Stortinget trenger tre uker på å behandle/godkjenne den. Hvis ikke det går, vil avtalen komme først etter valget. Da kan helt andre enn dagens makthavere sitte i posisjon.

Det er ikke til å tro at Høyre og Venstre lar seg presse av KrF i denne saken. Det er ikke til å tro at Erna lar landbruksminister Bollestad styre dette løpet. Bollestad klarte ikke engang å presentere et statstilbud til bøndene som var godt nok til at de ville sette seg til forhandlingsbordet.

Ved å sette frihandelsforhandlingene med Storbritannia på vent, spiller KrF høyt. Det hevdes at de vil tilgodese distriktsinteressene og at de er redde for å gi norske innrømmelser i bytte for en forsterket markedsadgang for norsk sjømat i Storbritannia.

Men hva er distriktsinteresser? Er det utelukkende korndyrkende og melkeproduserende bønder i ulike deler av landet? Eller er det kanskje også sjømatprodusenter langs kysten fra Lindesnes til Kirkenes? Jeg mener at den verdiskapende sjømaten må telle vel så mye i det politiske regnskapet som gjennomsubsidierte bønder.

NHO har i lang tid markedsført seg som "jobbskaperne". Det er en god betegnelse. Og det er flere jobber det handler om nå for Norge, etter pandemien. Har du en jobb, har du en fremtid. Det å gjenreise privat sektor etter en langvarig lockdown, krever at vi tar vare på de mulighetene som finnes.

Økt eksport er en slik mulighet. Økt eksport av industri, olje, gass, møbler, skipsutstyr, metaller – og sjømat. Sjømatnæringen har vokst med rekordfart. Norsk sjømat er ettertraktet verden over, også i Storbritannia.

I den grad den norske regjering kan bidra til å øke denne eksporten, bør den selvsagt det. Det er ikke noe å lure på. Erna, det er din jobb å fortelle landbruksministeren at forhandlingene om en ny frihandelsavtale med Storbritannia skal sluttføres nå.

Vi tåler en Stilton-ost eller to i norske butikker hvis det skaffer jobb til 2000 som trenger det i sjømat bedrifter langs kysten!

Gjør en god gjerning; støtt norsk eksportindustri!