Norsk Industri

Innhold

Foto: AdobeStock

Finns hjørne

Finn Langeland er opptatt av en levende industri. Når industriengasjementet bobler opp MÅ han bare få det ut. Da skriver han her!

 1. Finns hjørne, Nyhet

  Lønnsomhet, bærekraft og mer industri

  I Norge er vi slik laget at vi starter året med et brak. Nyttårstaler og raketter er knapt overstått, før norsk næringsliv markerer hvor veien går videre.

 2. Finns hjørne, Nyhet,

  Røkkes høyhus bør bygges!

  Dette mener Finn Langeland om Røkkes planer for et nytt høyhus på Fornebu.

 3. Finns hjørne, Nyhet, Internasjonalt

  Hva nå for euroen?

  Etter mange og lange samtaler i helgen med ledende personer i og rundt EU-kommisjonen, kan følgende fastslås: Europa reagerer med avsky og irritasjon på president Trumps straffetoll. Men også utviklingen i Sør-Europa bekymrer mange av de ledende byråkratene og analytikerne i Brussel.

Den enestående teknologiutvikling som vi ser i mange norske industribransjer bekrefter at norske kvinner og menn vet hva de driver med og vet hvor de vil!

Finn Langeland

Jeg mener oppriktig at Norge trenger mer industri og at industrien er svaret på våre velferdsutfordringer.

Finn Langeland