Norsk Industri

Innhold

Foto: AdobeStock

Finns hjørne

Finn Langeland er opptatt av en levende industri. Når industriengasjementet bobler opp MÅ han bare få det ut. Da skriver han her!

 1. Finns hjørne

  Privat sektor må styrkes

  På augusts siste dag la NHO frem sitt veikart for en bærekraftig fremtid. Der er det mye bra og gode forslag til helt nødvendig politikk, dersom Norge skal klare å komme tilbake med en styrket privat sektor.

 2. Finns hjørne

  Aldri så galt...

  Etter måneder med ekstraordinær livs- og levestil, er sommeren igjen her. Nå – etter store globale Black Lives Matter-demonstrasjoner og 15.000 mennesker samlet på Eidsvolds Plass – er det tydelig at myndighetenes autoritet er svekket.

 3. Finns hjørne

  Fellesskapet – og bedriften

  Professor Victor Norman hadde fredag 20.03 en god betraktning om Corona-virusets virkning på økonomien. Hans hovedkonklusjon var at når felleskapet fratar mange selskaper i ulike bransjer inntektsgrunnlaget, må det samme fellesskap kompensere for den uretten som har skjedd.

Den enestående teknologiutvikling som vi ser i mange norske industribransjer bekrefter at norske kvinner og menn vet hva de driver med og vet hvor de vil!

Finn Langeland

Jeg mener oppriktig at Norge trenger mer industri og at industrien er svaret på våre velferdsutfordringer.

Finn Langeland