Foto: AdobeStock

Finns hjørne

Finn Langeland er opptatt av en levende industri. Når industriengasjementet bobler opp MÅ han bare få det ut. Da skriver han her!

Den enestående teknologiutvikling som vi ser i mange norske industribransjer bekrefter at norske kvinner og menn vet hva de driver med og vet hvor de vil!

Finn Langeland

Jeg mener oppriktig at Norge trenger mer industri og at industrien er svaret på våre velferdsutfordringer.

Finn Langeland