Norsk Industri

Innhold

Finns hjørne

Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland er opptatt av en levende industri. Fra tid til annen bobler industriengasjementet opp så intenst vis at han bare MÅ få det ut. Da skriver han her!

 1. Finns hjørne, Nyhet,

  Røkkes høyhus bør bygges!

  Dette mener Finn Langeland om Røkkes planer for et nytt høyhus på Fornebu.

 2. Finns hjørne, Nyhet, Internasjonalt

  Hva nå for euroen?

  Etter mange og lange samtaler i helgen med ledende personer i og rundt EU-kommisjonen, kan følgende fastslås: Europa reagerer med avsky og irritasjon på president Trumps straffetoll. Men også utviklingen i Sør-Europa bekymrer mange av de ledende byråkratene og analytikerne i Brussel.

 3. Finns hjørne, Nyhet, Kompetanse

  Skriv mer om Jobbskaperne!

  Industri og næringsliv er underkommunisert i norske media. Det er synd, for når opinionen ikke fortelles om alt det positive og nyskapende som skjer, svekkes forståelsen av hva verdiskapingen betyr for Norge.

 4. Finns hjørne, Nyhet,

  2017 – et gledens år for industrien

  Det året vi er i ferd med å legge bak oss, ble et skikkelig glad-år for industrien og Norsk Industri. Jeg nevner i fleng: Industrimeldingen, katapultene, maskinskatten.

 5. Finns hjørne,

  Slutt for maskinskatten?

  Det er relativt skjellsettende at arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen om å kreve en skatt fjernet. Men det har nå skjedd. Utspillet fra forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er gitt tittelen: "Maskinskatten må vekk, no!"

 6. Finns hjørne,

  Ny regjering – nye muligheter

  Spørsmålet for industrien er: Hva møter oss i regjeringserklæringen, hva møter oss deretter, i den praktiske politikkutformingen, og ikke minst, hvordan vil Arbeiderpartiet agere i opposisjon?

 7. Finns hjørne,

  Kraften i norsk industri

  Det er særdeles givende å jobbe for industrien i Norge og for Norsk Industri. Jeg slår dette fast mens valgkampen er inne i sin siste uke og vår kampanje – Valg 2017 – også drar seg mot sin slutt.

 8. Finns hjørne, Industrimeldingen veikart

  Industrimeldingen gir oss muligheter

  Det har alltid vært morsomt å jobbe for industri og industriell verdiskaping. Nå – med veikartene på plass og Industrimeldingen som bakteppe – er det morsommere enn noensinne.

 9. Finns hjørne, Industrimeldingen katapult

  For industrien ER annerledes

  Norske industribedrifter skiller seg ut fra mye annet næringsliv ved å være i det som knapt kan kalles annet enn kontinuerlig omstilling.

 10. Finns hjørne, Internasjonalt

  Brexit-fadesen

  David Cameron gjorde sin største politiske tabbe da han gikk for folkeavstemning om britenes EU-medlemskap.

 11. Finns hjørne,

  Fremtidens industri

  Lavere aktivitet i oljeklyngen har ført til økt interesse for utvikling av annen industri. Norge trenger industri, Norge trenger fremtidstro.

Den enestående teknologiutvikling som vi ser i mange norske industribransjer bekrefter at norske kvinner og menn vet hva de driver med og vet hvor de vil!

Finn Langeland

Jeg mener oppriktig at Norge trenger mer industri og at industrien er svaret på våre velferdsutfordringer.

Finn Langeland

Jeg er etter hvert blitt ganske voksen (65 år), jeg er opprinnelig fra Bergen, men har bodd mer enn halve livet borte fra Norges vakreste by.

Fra tid til annen bobler industriengasjementet opp på så intenst vis at jeg bare MÅ få det ut. Da skriver jeg her!

Mvh Finn