Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Runar Rugtvedt

Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass

Bransje og Industripolitisk avdeling