Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Knut R. Skotner

Fagsjef

Bransje og Industripolitisk avdeling