Knut E. Sunde

Direktør

Bransje og Industripolitisk avdeling