Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Kari Rømcke

Bransjesjef

Bransje og Industripolitisk avdeling