Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

IPS – individuell pensjonssparing

For alle som ønsker å spare til pensjon i tillegg til det de får fra arbeidsgiver og folketrygden.

Hva er IPS?

  • Nytt spareprodukt hvor du kan spare inntil 40 000 kroner i året
  • Skattefordel på 9 600 kroner ved full sparing (24 % av årets sparebeløp)
  • Pengene kan tas ut fra fylte 62 år
  • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (24 %)
  • Ingen formueskatt eller beskatning på avkastning underveis
  • Utbetalingstid på minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Du velger selv når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis

For våre medlemmer som har tjenestepensjon i Storebrand, tilbys de ansatte ekstra gode betingelser på IPS.

Lavere forvaltningskostnader og gode digitale løsninger gjør det enklere å få full oversikt over pensjonen din!

Vil du vite mer om IPS besøk www.storebrand.no/ips