Norsk Industri

Innhold

NOFI Tromsø AS

NOFI har fått hjelp og støtte til å innføre Kvalitetsstyringssystem NS-EN ISO 9001:2008.

- Sommeren 2014 fikk vi utarbeidet en statusanalyse av Det Norske Veritas (DNV) på vårt arbeid med å innføre styringssystemet NS-ISO 9001-2008, forteller Olav Småbakk, som er leder for produskjon, teknologi og utvikling hos NOFI Tromsø.

- På dette tidspunktet var vi kommet et godt stykke på vei i riktig retning, forteller han.

Konklusjonen etter statusanalysen, både fra DNV og bedriftens ledelse var tydelig; Hovedutfordringen fremover var å få nødvendig kontinuitet i arbeidet med å implementere nødvendige prosedyrer og rutiner, samt etablere et velfungerende avvikssystem.

- På dette tidspunktet opplevde vi vekst innenfor samtlige forretningsområder og alle ansatte var i stor grad opptatt med daglig drift og tilhørende forretningsutvikling, sier Småbakk.

Søkte støtte

Det ble dermed besluttet å søke finansiering fra Teko Servicekontor for innleie av av en ressursperson for å koordinere det videre arbeidet frem mot sertifisering. Søknaden ble innvilget. - Støtten fra Teko var meget viktig for rask igansettelse med innleie av kvalitetskoordinator, kan Småbakk fortelle.

- Kvalitetskoordinatoren sammen med vår kvalitetsleder og kvalitetsgruppen loset prosessen i land. Sertifikatet fra DNV fikk vi sommeren 2015, sier Olav Småbakk.

For NOFI var tilførsel av ekstra ressurs i form av kvalitetskoordinator avgjørende for resultatet.

Viktig redskap

I november 2015 ble NOFI revidert av FMC (ledende teknologileverandør til Subsea olje & gass industrien) og godkjent som «Globally Qualified Supplier».

- Vårt sertifiserte KS system ga meget god støtte i denne prosessen og Kvalitetsstyringssystemet vi har utviklet er et veldig viktig redskap for den videre utviklingen av bedriften og konsernet, avslutter en fornøyd Olav Småbakk.

> Les mer om NOFI her