Norsk Industri

Innhold

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik  om støtte til kompetanseheving

Bedriften har tatt grep for å styrke sin posisjon og effektivisere produksjonen. - Med støtte fra Teko har arbeidet med prosjektene gått veldig bra, og vi ser resultater, sier daglig leder Jan Skrefsrud.

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU) produserer vevde tekstiler hovedsakelig i ull, til møbler og bunader. Fabrikken har alle prosesser fra fiber til ferdige tekstiler i eget hus. 

GU har søkt Teko Servicekontor om og fått støtte til:

  • Organisasjons og lederutvikling,
  • Utvikling av salg og markedsavdelingen
  • Deltagelse i Leanprogrammet Proff 2017 

- Disse prosjektene ville vi ha kjørt uansett, men støtten vi har fått fra Teko har fremskyndet arbeidet og gjort det enklere for oss å gjennomføre, sier daglig leder Jan Skrefsrud.

Leanprosjektene er kjempespennende og har allerede gitt synlige resultater – som gjennomføring av tavlemøter og forbedringsmøter hvor det lages tiltakslister og hvor man følger opp at oppgavene blir gjennomført.

Motivasjonsdag

Det er blitt gjennomført en motivasjonsdag hvor alle ansatte i to avdelinger ble tatt ut av produksjon en hel dag til samling på et hotell. Det var lagt opp til gruppeoppgaver hvor bedriftens langsiktige mål og strategi ble brutt ned til avdelingsvise mål. - Det har vært veldig god respons på dette blant de ansatte, sier Skrefsrud.

Ledertrening

Parallelt med Leanprosjektet har GU kjørt ledertreningsprosjekt for teamledere og holdningsendringsprosjekt for alle i produksjonen. Målet var å innføre vinnerkulturholdnnger. Bedriften har en prosjektkoordinator fra Sintef som de er godt fornøyd med.

- Det har vært interessant å kjøre Leanprogram parallelt med opplæring i mykere verdier som kommunikasjon, dialog, holdninger og ledelse, sier Skrefsrud. - Dette er elementer som kan gjøre stor forskjell for hvor vellykket ethvert prosjekt blir.

I 2017 planlegges Leanprosjekter i administrasjon og salg.

Utvikling av salg- og markedsavdelingen

I dette prosjektet har GU leid inn European Buisness School som har bistått salg- og markedsavdelingen med trening og coaching. De har gitt generell opplæring og bistått avdelingen med å strukturere alt fra møtebooking og oppfølging, til bedre intern tilgang på kundeinformasjon.

De har også hjulpet selgerkorpset til å jobbe mer ensartet. De har gitt opplæring i kundesalgsmøter, behovskartlegging, hvordan jobbe proaktivt i møter, oppfølging og gitt verktøy for lukking av salg – «close en deal».

Det er også innført et web-basert tilbakemeldingssystem – questback på salgsopplevelsen.
I tillegg har avdelingen arbeidet med å utvikle merkevaren GU og gjøre den mer enhetlig, med ny logo og ny merkevareplattform.

- Ett viktig resultat av dette prosjektet er at det vil bli lettere for nye medarbeidere å komme inn i avdelingen, sier Skrefsrud.

Organisasjons- og lederutviklingsprogram

GU har kjørt et ettårsprogram med flere samlinger. Ved oppstart ble hver leder i gruppen kartlagt med hensyn på opplevelse av eget arbeid, forhold til kolleger, hva de leverer inn fra eget fagområde og hva de kan bidra med for andre. Målet var å få klart definert bidrag fra hver enkelt og definisjon av ansvarsområder. Dette har gitt økt kunnskap om hverandres arbeidsutfordringer og bidrag inn i organisasjonen.

Til felles med mange andre Tekobedrifter har GU ansatte som også er eiere. Det var en egen bolk i utviklingsprogrammet hvor bedriften fikk hjelp til å håndtere dette gjennom bevisstgjøring av roller og oppfattelse av rolleutøvelse.

Det er utarbeidet en handlingsplan for lederguppen og som et resultat av prosjektet er bl.annet gjennomføring av ledermøter er endret.

Som en del av organisasjonsutviklingen skal det gjennomføres en kompetansekartlegging og det arbeids med å få riktig kompetanse inn i organisasjonen på alle nivåer.

- Dette prosjektet har bevisstgjort oss og flyttet oss noen hakk fremover, sier Jan Skrefsrud.

> Les mer om Gudbrandsdalens Uldvarefabrik