Norsk Industri

Innhold

Om vaskesymbolene

Vaskesymbolene gir en språkuavhengig ensartet instruksjon til forbrukere og profesjonelle i hvordan klær og tekstiler skal renholdes. Symbolene brukes i milliarder av beklednings- og tekstilartikler verden over. Som tilknytning til symbolene har GINETEX også utviklet et system for miljøvennlig vedlikehold av tekstilere, CLEVERCARE.

I 1991 ble vaskesymbolene registrert som en ISO-standard. Siste versjon er ISO 3758:2012, og informasjon om standarden er sendt ut til tekstil og klesprodusenter, engroshandlere og detaljister verden over. Standardene dekker en omfattende rekke av test og testmetoder, som skal sikre at tekstiler og klær ikke skal skades under vask, tørking, bleking, profesjonell behandling osv.

> Mer informasjon om CLEVERCARE