Norsk Industri

Innhold

Om GINETEX

GINETEX er en internasjonal organisasjon med hovedkontor i Paris, som beskjeftiger seg med merking av tekstiler. Formålet med GINETEX er å utvikle og vedlikeholde et system av vaskesymboler, som kan fungere som en felles standard i hele verden. Noe som blant annet skal hjelpe bedrifter i forbindelse med eksport og sikre forbrukertrygghet i et gjenkjennelig universelt system for vaskeanvisning og vedlikeholdsmerking.

Organisasjonen har for mer enn 50 år siden utviklet vaskesymbolene, og i dag har GINETEX rettigheter til symbolene i en rekke land.

GINETEX oppdaterer løpende symbolene, slik at de er i overensstemmelse med den siste teknologiske utviklingen.

GINETEX har mer enn 20 nasjonale komitémedlemmer som representerer tekstilorganisasjoner i de forskjellige landene. I tillegg er noen større motemerker direkte medlemmer i GINETEX.

>  Mer informasjon om GINETEX