Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Møbel og interiør

Møbel- og interiørindustrien er en stor bransje i Norge, og om lag 1/3 av det som omsettes i Norge er produsert i Norge. Halvparten av omsetningen eksporteres. I tillegg er det stor produksjon på norskeide fabrikker i utlandet.

-Jeg får ofte spørsmål om det er en møbel- og interiørindustri i Norge, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien. Svaret er at ja, og vi står heller ikke noe tilbake sammenlignet med våre naboland. Videre er det er et stort vekstpotensial for denne industrien, slik det er for hele ferdigvareindustrien, og det er mange nyetableringer og satsinger fra eksisterende bedrifter. Dette har vi pekt på i Veikartet for design-, merkevare- og ferdigvareindustrien, sier Sundet.

Møbel- og interiørindustrien består av en halvpart møbelindustri og en halvpart interiørindustri Bransjen står for om lag 2,5 prosent av produksjon i industri og bergverk. Omsetningsverdien var i 2016 på ca 17 mrd kr i Norge med om lag 10.000 årsverk sysselsatt. I tillegg har bransjen en betydelig produksjon ved egeneide fabrikker og innleid kapasitet i utlandet.

Utvikling i norsk møbel- og interiørindustri.

Figuren viser fallet i bransjen etter finanskrisen, som traff hele den landbaserte industrien i Norge som er utenfor naturressursene Norge har. I årene etter har produksjonen steget igjen, men ennå ikke hentet inn igjen nivået fra før 2007. Eksporten har hentet seg inn igjen, i likhet med den øvrige ferdigvareindustrien.

Møbel og interiørindustrien utgjør om lag 15 % av ferdigvareindustrien i Norge. Ferdigvareindustrien har en produksjonsverdi på 121 mrd kr, 60.000 ansatte og i 2016 ble 61 mrd kr eksportert. Dette gjør sektoren viktig for Norge.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.