Norsk Industri

Innhold

Møbel+interiør

Alle medlemmer i Norsk Industri kan dra nytte av en rekke medlemsfordeler. I tillegg har Norsk Industri møbel+interiør noen spesielle medlemsfordeler tilpasset bedriftene i bransjeforeningen.

Mange medlemsbedrifter dekker inn hele den årlige kontingenten til Norsk Industri og NHO på besparelsene de gjør ved å bruke Norsk Industris økonomiske medlemsfordeler innenfor forsikring, frakt, strøm og olje, pensjoner og hotellovernattinger.

Egne fordeler for bransjen

Bransjeforeningen Norsk Industri møbel+interiør har i tillegg medlemstjenester innenfor markedssiden gjennom forretningsjuridisk rådgivning i fra Advokatfirmaet Selmer, særlig tilknyttet modellkontraktene; forhandler/distribusjon, agentavtale, designavtale og lisensavtale. På markedsbiblioteket kan du også finne en rekke markedsundersøkelser.

Viktigst som medlem i bransjeforeningen er tilbud du får om deltakelse i prosjekter, rådgivning, informasjon om viktige bransjesaker, medietjenester. Herunder arbeidsrettslig rådgivning fra våre advokater.

Hvordan få mer ut av ditt medlemskap!
Vil du bli medlem?

For å sikre at medlemmene for et godt utbytte av sitt medlemskap inviterer vi deg til å gå gjennom bruken av medlemskapet! Vi inviterer også ikke-medlemmer til å vurdere vårt medlemstilbud.

Medlemsbrosjyre

LAST NED: Fordeler ved å være medlem i Norsk Industri

Norsk Industri møbel + interiør er en bransje- og serviceforening for norske leverandører av møbler og interiørprodukter til bolig- og kontraktsmarkedet. Norsk Industri møbel + interiørs visjon er å styrke medlemmenes konkurransekraft.

Tilhørende vårt tilbud er også møbel + interiør - Møbelrådet. Bransjeforeningen er del av Norsk Industri, og er også en arbeidsgiverforening. Som medlem av bransjeforeningen blir du del av en sterk enhet med kraft til å forandre, sette dagsorden i debatten og skape bedre forutsetninger for at vår industri skal vokse. Du får også tilgang til en lang rekke generelle og bransjespesifikke servicetilbud og informasjon, som hjelper deg i hverdagen.

God økonomi

Det er god økonomi i ditt medlemskap i Norsk Industri Møbel og interiør. Som en profesjonell møbel- eller interiørvirksomhet har du bruk for faglig kunnskap og rådgivning som er skreddersydd til ditt behov. Det får du via ditt medlemskap i bransjeforeningen Norsk Industri Møbel og interiør – som er en spesialisert forening for kunnskap og rådgivning i viktige forhold for møbel og interiørbransjen.

Vi arbeider for at norske møbel- og interiørleverandører skal styrke sin konkurransekraft og tilbyr tilgang til en lang rekke bransjespesifikke servicetilbud, rådgivning og informasjon, som hjelper deg i hverdagen – og innebærer direkte økonomiske fordeler. Du kan som medlem selv velge din deltagelse og hvilke tjenester du benytter. Last ned brosjyren vår for å se hvilke tilbud og tjenester vi byr på!

Pr. i dag har vi 97 medlemsbedrifter, i hovedsak innenfor møbelindustrien. I 2010 inviterte vi også interiørindustrien inn som medlemmer, da vi erfarte at i flere av våre prosjekter så ønsket disse å delta. Etter en gjennomgang av vårt tilbud fant vi en rekke medlemstjenester som interiørbedriftene ville ha stor nytte av, og at både distribusjons- og mediekanaler i stor grad var sammenfallende.

Vi er en medlemsstyrt forening, og på årsmøtet velger medlemmene styre og går gjennom viktige aktiviteter og tilbud.

Kontakt oss for å høre om hvordan du får mest mulig ut av ditt medlemskap!

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.