Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Maritim bransjeforening

    Norsk Industri støtter endret forskrift om eksportkredittordningen

    Norsk Industri verdsetter og støtter fullt ut regjeringens forslag til endringer i eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen.

  2. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

    Nå kan du søke om garanti under den nye skipsgarantiordningen

    Fra januar 2018 kan GIEK gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!