Norsk Industri > Bransjer > Maritim

Maritim bransjeforening

Maritim bransjeforening har ca 200 medlemsbedrifter. Under Maritims paraply er konsulenter, utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft.

Om bransjen Samarbeidsfora Verftskonferansen 2016 Medlemmer

Aktuelle saker

ESA-støtte til verftene

ESA-støtte til verftene

ESA innleder nå formell sak mot Norge, knyttet til det man mener er Norges brudd på EØS-avtalens bestemmelser om fri flyt av tjenester og med utstasjoneringsdirektivet.

Egen proposisjon for tre nye kystvaktsfartøy
Statsbudsjettet 2017

Egen proposisjon for tre nye kystvaktsfartøy

Forsvarsdepartementet skriver i Statsbudsjettet for 2017 at forslaget om å kjøpe inn tre nye kystvaktfartøy vil bli lagt frem i en egen proposisjon for Stortinget med nye kostnadsramme.

Kystvaktens nye skip skal bygges i Norge
Statsbudsjettet 2017

Kystvaktens nye skip skal bygges i Norge

Dagsrevyen meldte torsdag 29. september at Kystvakten kan sette i gang arbeidet med å kjøpe inn tre nye kystvaktskip som skal erstatte dagens Nordkapp-klasse, og overvåke norsk havområde i Barentshavet.

Fastlands-Norge størst på eksport i 2016

Fastlands-Norge størst på eksport i 2016

For første gang siden 1999 vil vareeksporten for fastlands-Norge overstige øvrig vareeksport. Siden 1999 er eksporten fra fastlandet fordoblet til 404 milliarder kroner.

Konferansen for de blå næringer
Svolværkonferansen 2016

Konferansen for de blå næringer

På årets Svolværkonferanse retter vi blikket mot petroleumsindustriens utvikling i Nord-Norge, energisituasjonen, sameksistens og teknologi og kompetansedeling på tvers.

Kontakt

Lars Gørvell-Dahll

Lars Gørvell-Dahll

Bransjesjef

Telefon: 41514790

E–post: lgd@norskindustri.no