Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon, Havrommet

    Rolls-Royce øker satsingen på «ship intelligence»

    Rolls-Royce annonserte 8. mars sine planer om ytterligere investeringer i forskning og utvikling.

  2. Aktuelt, Maritim bransjeforening

    Holdt innlegg for EU

    2. mars holdt Kjersti Kleven et av hovedinnleggene under SEA Europes konferanse "European Maritime Technology: A future for Europe" i Brussel.

Årsmøte og seminar

Velkommen til årsmøte og seminar for Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene!

Medlemskap og fordeler

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.