Norsk Industri

Innhold

Personvern i arbeidslivet

Nye EU-regler innen personvern innføres våren 2018. Formålet er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området. Det nye regelverket får betydning for din bedrift – er du forberedt?

Kurset holdes av Norsk Industris advokater Sunniva Berntsen og Vibeke Lærum
Tid: kl. 09.00-15.00

Kurset gir deg oversikt og kunnskap om de nye reglene, blant annet:

 • Virkning over et større geografisk område
 • Krav om "kompatibilitetstest"
 • Nye rettigheter til borgere
 • Større ansvar for bedriftene
 • Flere personvernombud
 • Klart språk og åpenhet
 • Samarbeid internasjonalt

I kursets del 2 får du lære mer om den nye veilederen om kontroll- og overvåking i arbeidslivet:

 • Hvor langt kan arbeidsgiver gå ved bakgrunnssjekk av arbeidstaker?
 • Hvilke regler gjelder for innsyn i epost?
 • Granskninger og arbeidsmiljøundersøkelser
 • Kontrolltiltak – hva kan arbeidsgiver gjøre ved mistanke om rus, tyveri fra arbeidsplassen eller lignende?
 • Advarsler og annen informasjon i personalmappe
 • Hvordan håndtere arbeidstakers bruk/misbruk av sosiale medier?
Flere kurs

12. september - Thon Hotel Opera, Oslo

21. november - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!