Norsk Industri

Innhold

Grunnkurs Ledelse nettkurs

Er du ny i en lederrolle eller ønsker du bare å lære litt mer om ledelse? På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være en god leder. Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Målgruppe: Nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.
Kursform: Nettkurs
Pris medlem: Kr. 6.400,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.600,-

Er du ny i en lederrolle eller ønsker du bare å lære litt mer om ledelse? Alle er en leder på forskjellige nivåer, enten fast eller fra tid til annen. På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være en god leder. Kursene er nettbasert, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo.

Kurset er et selvstudium, og passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer.

Innhold

  • Grupper og kommunikasjon
  • Ledelse
  • Organisasjon og endring
  • Jus og avtaleforhold
  • Kompetanseutvikling
  • HMS og kvalitetsledelse
  • Økonomistyring

Kurset består av nettstudier og innsendingsoppgaver. Nettleksjoner og interaktive moduler gir god visualisering av lærestoffet, i tillegg til pensumhefter (som du får tilsendt).

Kurset har sju oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset.

Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset.