Norsk Industri

Innhold

Bedriftsinternt kurs - Arbeidsrett

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innen arbeidsrett. Bedriften bestemmer selv hvilke temaer, lover og avtaler en ønsker fokus på samt varighet og nivå.

Ansvaret for at bedriften er organisert og drives innenfor de rammer som lovgivning og tariffavtaler forutsetter, påhviler først og fremst arbeidsgiver. Med jevne mellomrom bør en derfor skolere bedriftens leder og mellomledere i hvilket lov og avtaleverk som gjelder og som en må forholde seg til.

Priser for medlemsbedrifter

1 dag: 18 000,- inkl kursmateriell, reise og opphold (inntil 20 deltagere)
2 dager: 26 000,- inkl kursmateriell, reise og opphold (inntil 20 deltagere)
3 dager: 34 000,- inkl kursmateriell, reise og opphold (inntil 20 deltagere)

Vil du vite mer?

Ønsker din bedrift å sette opp et skreddersydd kurs ta kontakt med meg.

Ta kontakt - jeg hjelper deg gjerne!