Norsk Industri

Innhold

Kurs i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner

Interessert i bedriftsinternt kurs?

Vi kommer gjerne til din bedrift å holder kurs. Det er ønskelig med minimum 5 deltakere og maks 20. Priser for medlemsbedrifter, inkl kursmateriell, reise og opphold: 1. dag: 25 000,- 2. dager: 35 000,-

– Mange henvender seg til oss med spørsmål om ulike arbeidstidsordninger, om reisetid regnes som fritid eller arbeidstid og om rotasjonsordninger kan benyttes for innleid personell. Grunnkurset dekker mange av disse spørsmålene, og vil være et godt verktøy videre i det daglige arbeidet, sier advokat i Norsk Industri Vibeke Lærum.

Hvem er kurset for

Jobber du med HR og ledelse bør du gjennomføre dette kurset, som vil gi deg en grunnleggende innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, eksempler fra industrien, samt hvordan du kan unngå ulike fallgruver. 

Kurset vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Litt om Norsk Industri og hvilke tjenester vi tilbyr
 • Kortfattet oversikt over lovens arbeidstidsregler, herunder regler om fritid og pauser
 • Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hva er fordelene ved dette?
 • Reisen til arbeid – er det arbeidstid eller fritid?
 • Kort om grupper som er unntatt lovens arbeidstidsregler
 • Søndags- og nattarbeid, herunder regler for fritak fra nattarbeid
 • Forskjellen på skift, rotasjon og turnus
 • Gjennomgang av forskjellige skiftordninger; 2-skift, døgnkontinuerlig- og helkontinuerlig skift
 • Skiftarbeid og ferieavvikling
 • Skift og overtidsregistrering etter loven
 • Kortfattet oversikt over rotasjonsordninger hjemlet i Industrioverenskomsten
 • Hvordan går man fram for å få godkjent en rotasjonsordning?
 • Rotasjonsordninger og innleid personell
> Se her om vi har satt opp dato for dette kurset

Vil du vite mer om dette kurset?

Ønsker din bedrift å sette opp et skreddersydd kurs ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.