Norsk Industri

Innhold

Kurs i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner

 • 31. jan 2018
 • Oslo Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • 3 500,- medlem 4 900,- ikke-medlem

Vi får mange henvendelser om tema. Derfor setter vi opp et grunnkurs i arbeidstid. Bedriftens arbeidstid påvirker konkurranseevnen og kvaliteten på de tjenester som tilbys.

Med høye lønnskostnader blir det et konkurransefortrinn å velge riktig arbeidstid. Noen arbeidsgivere betaler overtid for all arbeidet tid utover 7,5 time per dag, mens andre benytter ordninger uten overtid fordi arbeidstiden gjennomsnittsberegnes - de ansatte jobber periodevis lange arbeidsdager og har lengre friperioder. Arbeidstid og avlønning henger altså nøye sammen. Riktige arbeidstidsordninger gir best økonomi/produktivitet.

Hvem er kurset for

Jobber du med HR og ledelse bør du gjennomføre dette kurset, som vil gi deg en grunnleggende innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, eksempler fra industrien, samt hvordan du kan unngå ulike fallgruver.

Kurset holdes av Norsk Industris advokater Preben Westh Christensen og Vibeke Lærum, og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Litt om Norsk Industri og hvilke tjenester vi tilbyr
 • Kortfattet oversikt over lovens arbeidstidsregler, herunder regler om fritid og pauser
 • Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hva er fordelene ved dette?
 • Unntak fra arbeidstidsreglene for ledende- eller særlig uavhengig stilling
 • Søndags- og nattarbeid, herunder regler for fritak fra nattarbeid
 • Forskjellen på skift, rotasjon og turnus
 • Gjennomgang av forskjellige skiftordninger; 2-skift, døgnkontinuerlig- og helkontinuerlig skift
 • Skiftarbeid og ferieavvikling
 • Skift og overtidsregistrering etter loven
 • Kortfattet oversikt over rotasjonsordninger hjemlet i Industrioverenskomsten
 • Hvordan går man fram for å få godkjent en rotasjonsordning?
 • Rotasjonsordninger og innleid personell
 • Særskilt om 14-28-rotasjon – hvordan håndtere arbeidstakers ønske om innarbeiding av manglende timer?

Kurset holdes av Norsk Industris advokater: