Norsk Industri

Innhold

Klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (GHS/CLP)

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS/CLP) er utviklet for å skape felles kriterier for klassifisering og merking av farlige kjemikalier i alle FNs medlemsland.

Pris medlem: 1 100,-
Pris ikke-medlem: 1 300,-

Kurset passer for bedrifter som må klassifisere og merke kjemikalier

EU har vedtatt en ny forordning for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Den innebærer blant annet nye faresymboler og nye kriterier for klassifisering.

Felles internasjonale regler vil gi bedre beskyttelse for helse og miljø. Internasjonal handel med kjemikalier blir også enklere med felles regler.Med EUs nye forordning for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger (CLP) innføres FNs globalt harmoniserte system i EU. Den nye forordingen vil utfylle EUs kjemikalieregelverk REACH.

Kursinnhold

Introduksjon til GHS, det harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier, med fokus på implementeringen i EU (benevnt CLP).

Form

E-læring. Kurset har programtid på omtrent en time, men beregn lenger tid på gjennomføring. Du har tilgang på kurset i to år. NB: Nettkurset er på engelsk!

> Les mer om CLP på Miljødirektoratets nettsider

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!