HMS - Praktisk introduksjonskurs

Norsk Industri mener at en felles kunnskapsforståelse innen HMS er svært viktig, og anbefaler bedrifter å gi alle ansatte denne HMS-opplæringen. Vi har satt sammen en pakke med nyttige temaer.

Dette er et e-læringskurs hvor målgruppen er ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger praktisk opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Pris medlem / ikke-medlem: 2300,- / 2900,-

Varighet: 4 - 5 timer

Gode rabatter

Det gis 20 prosent rabatt ved bestilling av 10 kurs eller mer per år. Ta kontakt for mer informasjon om rabattordninger ved stort volum samt tilrettelegging for eget LMS/kurssystem.

Innhold
  • Arbeidsmiljøloven og verneombudets rolle
  • Risikostyring
  • Støy
  • Kjemisk og biologisk eksponering
  • Ergonomi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset finnes på norsk og engelsk.

Innovativt og interaktivt

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

> Se introduksjonsfilm

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.