Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

  • 6. des 2016til 7. des 2016
  • Falck Nutec, Gravdalsveien 255 Bergen
  • 6900,- / 8625,-

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø er en fornying av den den lovpålagte arbeidsmiljøopplæringen for verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

En god hverdag i bedriften er helt avhengig av at både ledere og medarbeidere har riktig HMS-kompetanse og at bedriften har etablert et systematisk HMS-arbeid.

Vi anbefaler våre medlemmer å benytte anledningen til å revitalisere bedriftens HMS-arbeid, gjerne ved at ledelse og verneombud/medlemmer av arbeidsmiljøutvalg deltar samtidig. Da vil man få en felles forståelse for bedriftens HMS-utfordringer samt innsikt i mulige tiltak som kan iverksettes.

Kurset består av to likeverdige deler:

  • E-læring
  • Samling + hjemmeoppgave