Norsk Industri

Innhold

Papirmaskin

Nettbasert kurs for alle som arbeider ved eller i tilknytning til en papirmaskin.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem
: Kr. 1.300,-
Pris ikke-medlem: Kr. 1.600,-

> Meld deg på kurset

 

Kurset er nyttig for:

 • Lærlinger og praksiskandidater innen treforedlingsindustrien.
 • Ansatte i administrasjon eller markedsavdeling med behov for bakgrunnskunnskap.
 • Operatører med behov for faglig påfyll.
 • Andre med behov for en innføring i papirmaskinens virkemåte og papirproduksjon.

Innhold

Kurset består av 15 interaktive moduler som tar deltageren gjennom trinnene på veien frem til et ferdig papirprodukt, fra grunnleggende teori til kvalitet og kvalitetsforbedring. Kurset er pedagogisk lagt opp med bilder, filmer og oppgaver underveis som gjør kurset lettfattelig og morsomt å gjennomføre. Kurset består av følgende interaktive moduler:

 • Oversikt
 • Matte
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Papiregenskaper
 • Fiberkunnskaper
 • Tilsetningsstoffer
 • Innløpskasse
 • Vireparti
 • Skivefilter
 • Tørkeparti
 • Reguleringsstrategi
 • Produksjonsøkonomi 1
 • Produksjonsøkonomi 2
 • Kvalitet og kvalitetsforbedring

 Form

Kurset er nettbasert og gjennomføres enten individuelt eller i plenum. Det er ingen prøve til kurset. Etter fullført kurs kan deltageren skrive ut kursbevis som dokumentasjon på gjennomført kurs.