Norsk Industri

Innhold

Komposittbåtbyggerfaget

Kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i Komposittbåtbyggerfaget. Kurset er nettbasert og finnes både på norsk og engelsk. Kurset eies av Norboat.

Å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev!

Når kunnskap teller!

Kursform: Nettkurs
Pris: 4.500,-

> Meld deg på kurset

Kurset forbereder til den offentlige eksamen som må bestås før den praktiske delen av fagprøven. 

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagarbeidere med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen.

Kursplattformen på nett

Kurset er basert på egenstudier og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner, kompendier, interaktive oppgaver som gir god visualisering av lærestoffet.

Om kurset

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Komposittbåtbyggerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamener arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Nettkurset har 4 moduler (content)

Modul 1 Produktdesign og produksjon (Composite – Product design and production)
 • Produktdesign og produksjon (Product design and production)
 • Bygging av plugg (Building a plug)
 • Bygging av form (Building a mould)
 • Bygging av produkt i form (Building a production in a mould)
Modul 2 Komposittmaterialer (Composite – Materials)
 • Komposittmaterialer (Composite materials)
 • Herdeplaster (Thermoset plastics)
 • Fiberarmering (Fibre reinforcement)
 • Fyllstoffer (Fillers)
Modul 3 Komposittprosesser (Composite – Processes)
 • Komposittprosesser (Composite processes)
 • Håndlaminering (Handlamination)
 • Sprøytelaminering (Spray-up lamination)
 • Prinsippet for vakuum og vakuuminjisering (Principle for vacuum and vacuum infusion)
 • Wetpreg, Prepreg (Wetpreg, Prepreg)
 • Sammenmontering av komponenter med liming, laminering eller mekaniske festemidler (Adhesive, lamination og mechanical and surface treament)
Modul 4 Komposittreparasjoner (Composite – Repairs)
 • Kompositt reparasjoner (Composite repairs)
 • Overflatereparasjoner og generell overflatebehandling (Surface repair and general surface treatment)
 • Strukturelle reparasjoner (Structural repairs)
 • Reparasjon av enkeltlaminat (Repair of single-skin laminate)
 • Utbedring av plastpest (Curing osmosis)
 • Vedlikehold (Maintenance)

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamen som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres på https://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember.

Eksamenskoden er KBB3102

Also in English! This course, Composite boatbuilder, is also in English.

> Meld deg på kurset