Norsk Industri

Innhold

Fiskefôr - yrkesteorikurs

Praksiskandidater og lærlinger i bedrifter som produserer fiskefor som skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget.

Kursform: Nettbasert
Pris medlem
: Kr. 5.100,-
Pris ikke-medlem: Kr. 6.000,-

> Meld deg på kurset


Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Kurset kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften.

Om kurset

Kurset vil gi operatører og lærlinger i fiskefôr-industri mer kunnskap om egen bransje, og vil være en god forberedelse for lærlinger og andre som skal opp til den praktiske fagprøven.

Gjennomføringen kan startes når som helst, og i eget tempo. Det er vanlig å bruke et halvt år.

Kurset er et fjernundervisningskurs basert på kompendium og innsendingsoppgaver. Det består av 8 kapitler og 8 oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Kurset kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Industriskolen.

Fagbrev

Operatører i fiskefôr-industri skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget.

> Les også om Produksjonsteknikkfaget