Norsk Industri

Innhold

Farmasøytisk produksjon - yrkesteori

Kurset er for lærlinger i farmasøytiske bedrifter som skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget. Kurset er et fjernundervisningskurs og kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften.

Kursform: Nettbasert
Pris medlem
: Kr. 5.100,-
Pris ikke-medlem: Kr. 6.000,-

> Meld deg på kurset


Kurset vil gi operatører og lærlinger i farmasøytisk industri mer kunnskap om egen bransje, og vil være en god forberedelse for lærlinger og andre som skal opp til den praktiske fagprøven.

Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Kurset består av 14 kapitler og 14 oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke et halvt år å gjennomføringen.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Industriskolen.

Fagbrev

Operatører i farmasøytisk industri skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget.

> Les også om Produksjonsteknikkfaget