Norsk Industri

Innhold

Kurs

Publisert

Regulerte motordrifter

  • 7. mar 2017til 8. mar 2017
  • Trondheim
  • Medlem: 7200,- Ikke-medlem: 7800,-

Kurset vil ta for seg prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter, og gi en grundig innføring i bl.a. hvilke muligheter som finnes, eventuelle fordeler/ulemper og mulige fallgruver. Kurset dekker et bredt spekter av temaer rundt elektriske motordrifter, så som tilgjengelig teknologi og løsninger, grunnleggende kriterier for dimensjonering og valg av utstyr samt utstyr for Ex-områder. Kurset er både teoretisk og praktisk orientert, og har som målsetting at deltakerne skal kunne velge riktig løsning til en gitt anvendelse.

Dette er et arrangement fra Ifea