Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

For deg som er lærling

Norsk Industris medlemsbedrifter har som mål å unngå at lærlinger blir permitterte, og ønsker at alle lærlinger skal få fullført og bestått utdanningsløpet. Dessverre ser vi allerede at permitteringer av lærlinger skjer og at det sannsynligvis vil øke i nærmeste fremtid.

Det er viktig at fylkeskommunene har et nært samarbeid med alle opplæringskontorene i denne krevende perioden. Opplæringskontorene kan spille en avgjørende rolle for raskt å kunne bidra til å finne løsninger for permitterte lærlinger.

Det skjer mye på kort tid, fra dag til dag, nesten fra time til time, og stadig nye tiltak iverkettes. Det gjelder å følge med og holde seg oppdatert.

> Norsk Industris temaside om koronaviruset

> UDIR med relevante informasjon om lærlinger, avleggelse av fagprøver med mer