Automatiseringsfaget (inkl. Elektrikerfaget)

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 og VG3 Automatiseringsfaget.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

I tillegg til E-læring for Automatiseringsfaget er det mulig å kjøpe tilgang som inkluderer E-læring for elektrikerfaget. Denne løsningen er kun tilgjengelig gjennom et skoleabonnement.

Priser for årsabonnement

  • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
  • Skoleabonnement: 5.100,- per skole
  • Inklusiv Elektrikerfaget: 7.400,-
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Trykte bøker bestilles ved epost, mens E-bøker bestiller her:

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkene har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Kjøp av E-bøker har en varighet på 3 år, og hver enkelt tilgang knyttes til én bruker. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende varighet og tilgang.

Innhold

Automatiseringssystemer
Automatiserte anlegg
Måleteknikk
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Måling av turtall og posisjon
Pådragsorganer
Reguleringsteknikk
Programmerbare systemer
Industriell datakommunikasjon
Motorstyring og robotsystemer

Elenergisystemer
Elektriske installasjoner
Elektriske motorer
EMC
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Mekanisk Arbeid
Kvalitet- og forbedringsarbeid
Vedlikehold
Hydraulikk
Pneumatikk
Materiallære
Sammenføyning
Mekanisk tilvirkning
Helse, miljø og sikkerhet

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.