Norsk Industri

Innhold

E-bok VG2 og Vg3 Automatiseringsfaget

Norsk Industri tilbyr E-bøker for elever i videregående skole som dekker alle læreplanmålene for felles programfag på vg2 og vg3 Automatiseringsfaget.

Læremiddelpakken dekker målene i læreplanen for programfagene for både Vg2 og Vg3 Automatisering.

Alle våre digitale lærebøker leveres på Pc/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Alle våre digitale bøker har funksjonalitet som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, Klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Du har tilgang til E-boka i 3 år etter at den er kjøpt.

Bestill her:

> E-bok programområdet Automatiseringssystemer

> E-bok programområdet Elenergisystmer

> E-bok programområdet Mekanisk arbeid

> E-bok alle tre programområder

> Du kan også bestille E-bok for elektrikerfaget her

Digitale læremiddelpakker

I tillegg til E-bøker har også Norsk Industri utviklet læremiddelpakker bestående av e-forelesninger. Dette vil si en kombinasjon av tekst, bilder, interaktivitet, animasjoner, videoer og forskjellige typer oppgaver som gis tilgang til via internett. Att er lydsatt. Læremiddelpakken kan lastes ned på egen læringsplattform og integreres med andre/egne læremidler. Innholdet er lagt opp som komplette undersvisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. Læremiddelpakken kan også brukes av elevene i selstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Prisen for læremiddelpakkene er kr 425,- pr stk eller 5.100,- for fritt antall læremiddelpakker/fri bruk for hele skolen.

Bestilling av læremiddelpakken/E-forelesning

Abboner på e-forelesninger - for skoler

Norsk Industri har også utviklet komplette E-forelesninger for VG1 TIP, VG2 Industriteknologi, VG2 Kjemiprosess og VG2/Vg3 Automatiseringsfaget.

E-forelesningene er interaktive og alle har norsk tale.  E-forelesningene kan importeres inn i It’s Learning, Fronter og Olkweb eller gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. Læremiddelpakken kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement:
Pris pr elev: 425,- pr år (lærernes tilgang er inkludert)
Fritt antall brukere: 5100,- pr skole pr år

Eksempel på E-forelesning

 

Innhold

Automatiserte anlegg
Måleteknikk
Måling av turtall og posisjonering
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Pådragsorganer
Reguleringsteknikk
PLS
HMS
Elektriske anlegg
Maskinsikkerhet
elektriske motorer
EMC
EX
Materiallære
Maskinutrustning
Hydraulikk og pneumatikk
Mekanisk tilvirkning og sammenføyning

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: