Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

E-bok VG2 og Vg3 Automatiseringsfaget

Norsk Industri tilbyr E-bøker for elever i videregående skole som dekker alle læreplanmålene for felles programfag på vg2 og vg3 Automatiseringsfaget.

E-bøkene dekker målene i læreplanen for programfagene for både Vg2 og Vg3 Automatisering.

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkener har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Du har tilgang til e-boka i tre år etter at den er kjøpt.

Bestill her:

Digitale læremiddelpakker

I tillegg til e-bøker har Norsk Industri også utviklet læremiddelpakker bestående av e-forelesninger. Dette vil si en kombinasjon av tekst, bilder, interaktivitet, animasjoner, videoer og forskjellige typer oppgaver som gis tilgang til via internett. Alt er lydsatt. Innholdet er lagt opp som komplette undersvisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. Læremiddelpakken kan også brukes av elevene i selstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Prisen for læremiddelpakkene er kr 425,- pr stk eller 5.100,- for fritt antall læremiddelpakker/fri bruk for hele skolen.

Innhold

Automatiserte anlegg
Måleteknikk
Måling av turtall og posisjonering
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Pådragsorganer
Reguleringsteknikk
PLS
Datakommunikasjon og datasikkerhet
Maskinsikkerhet
Servo- og robotsystemer
HMS
Elektriske anlegg
Maskinsikkerhet
elektriske motorer
EMC
EX
Materiallære
Maskinutrustning
Hydraulikk og pneumatikk
Mekanisk tilvirkning og sammenføyning

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!