Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

E-Bok Vg2 Kjemiprosess

Norsk Industri tilbyr E-bøker for elever i videregående skole som dekker alle læreplanmålene for felles programfag VG2 Kjemiprosess.

Abonner på e-forelesninger - for skoler

Norsk Industri har også utviklet komplette E-forelesninger for VG1 TIP, VG2 Industriteknologi, VG2 Kjemiprosess og VG2/Vg3 Automatiseringsfaget.

E-forelesningene er interaktive og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. Læremiddelpakken kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement:
Pris pr elev: 600,- pr år (lærernes tilgang er inkludert)
Fritt antall brukere: 11.600,- pr skole pr år

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkener har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Du har tilgang til e-boka i tre år etter at den er kjøpt.

> Bestill her

Innholdet er:

Dokumentasjon, kvalitet og HMS
HMS (Industriteknologi)
Kvalitetssikring og forbedringsarbeid
Bransjelære

Produksjon og vedlikehold
Produksjon (Produksjonsteknikkfaget)
Vedlikehold (Industriteknologi)
Automatiserte anlegg og flytskjema

Måleteknikk og reguleringsteknikk
Måleteknikk
Måling av turtall og posisjonering
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Reguleringsteknikk
Pådragsorganer
Roterende utstyr
Grunnleggende kjemi
Varme, energi og effekt
Bearbeiding og blanding
Separasjonsmetoder
Gassrensing og separasjon av gassblandinger

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!