Norsk Industri

Innhold

Kjemiprosess

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Kjemiprosess.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement

  • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
  • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Trykte bøker bestilles ved epost, mens E-bøker bestiller her.

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkene har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Kjøp av E-bøker har en varighet på 3 år, og hver enkelt tilgang knyttes til én bruker. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende varighet og tilgang.

Innhold

Dokumentasjon, kvalitet og HMS
HMS (Industriteknologi)
Kvalitetssikring og forbedringsarbeid
Bransjelære

Produksjon og vedlikehold
Produksjon (Produksjonsteknikkfaget)
Vedlikehold (Industriteknologi)
Automatiserte anlegg og flytskjema

Måleteknikk og reguleringsteknikk
Måleteknikk
Måling av turtall og posisjonering
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Reguleringsteknikk
Pådragsorganer
Roterende utstyr
Grunnleggende kjemi
Varme, energi og effekt
Bearbeiding og blanding
Separasjonsmetoder
Gassrensing og separasjon av gassblandinger

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!