Kjemiprosess

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Kjemiprosess.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement

  • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
  • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell innen VG2 Kjemiprosess som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt.

Innhold

Dokumentasjon, kvalitet og HMS
HMS (Industriteknologi)
Kvalitetssikring og forbedringsarbeid
Bransjelære

Produksjon og vedlikehold
Produksjon (Produksjonsteknikkfaget)
Vedlikehold (Industriteknologi)
Automatiserte anlegg og flytskjema

Måleteknikk og reguleringsteknikk
Måleteknikk
Måling av turtall og posisjonering
Måling av trykk
Måling av temperatur
Måling av nivå
Måling av strømning
Reguleringsteknikk
Pådragsorganer
Roterende utstyr
Grunnleggende kjemi
Varme, energi og effekt
Bearbeiding og blanding
Separasjonsmetoder
Gassrensing og separasjon av gassblandinger

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.