Norsk Industri

Innhold

Industriteknologi

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Industriteknologi.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement

  • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
  • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
  • Skoler som ønsker E-læring til både VG1 TIP og VG2 Industriteknologi kan bestille dette i en samlet pakke for 11.600,- per skole.
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Trykte bøker bestilles ved epost, mens E-bøker bestiller her:

Alle våre digitale lærebøker leveres på PC/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Bøkene har funksjoner som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Kjøp av E-bøker har en varighet på 3 år, og hver enkelt tilgang knyttes til én bruker. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende varighet og tilgang.

Innhold

Produksjon
Produksjon
Materiallære og materialtesting
Sponbearbeiding
CNC
Sammenføyning
Platebearbeiding
Overflatebehandling

Reperasjon og vedlikehold
Montering og reperasjon
Vedlikehold
Måleutstyr og måleteknikk
Elektroteknikk
Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet
Kvalitetssikring
Tegningslesing
Helse, miljø og sikkerhet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!