Industriteknologi

Norsk Industri tilbyr læremidler for elever i videregående skole som svarer til læreplanmålene for felles programfag VG2 Industriteknologi.

E-læring

E-læring er interaktive, og alle har norsk tale og gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. E-læringen kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement

  • Elevabonnement: 600,- per elev (lærerens tilgang er inkludert)
  • Skoleabonnement: 11.600,- per skole
  • Skoler som ønsker E-læring til både VG1 TIP og VG2 Industriteknologi kan bestille dette i en samlet pakke for 11.600,- per skole.
Skriftlig materiell

Norsk Industri tilbyr skriftlig materiell både som trykte bøker og E-bøker. Vi kan derimot ikke tilby skriftlig materiell innen VG2 Industriteknologi som svarer til ny læreplan av 2020 på nåværende tidspunkt.

Innhold

Produksjon
Produksjon
Materiallære og materialtesting
Sponbearbeiding
CNC
Sammenføyning
Platebearbeiding
Overflatebehandling

Reperasjon og vedlikehold
Montering og reperasjon
Vedlikehold
Måleutstyr og måleteknikk
Elektroteknikk
Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet
Kvalitetssikring
Tegningslesing
Helse, miljø og sikkerhet

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.