Norsk Industri

Innhold

E-bok Vg1 TIP

Norsk Industri tilbyr E-bøker for elever i videregående skole som dekker alle læreplanmålene for felles programfag VG1 TIP.

Alle våre digitale lærebøker leveres på Pc/Mac, smarttelefon og lesebrett via brettboka. Alle våre digitale bøker har funksjonalitet som markering av ønsket tekst, legge inn bokmerke, notatfunksjon, Klikkbar innholdsfortegnelse, søkefunksjonopplesing av tekst mm.

Du har tilgang til E-boka i 3 år etter at den er kjøpt.

Bestill her:

> E-bok programområdet Produksjon

> E-bok programområdet Tekniske Tjenester

> E-bok programområdet Dokumetnasjon og Kvalitet

> E-bok alle tre programområder

Abboner på e-forelesninger - for skoler

Norsk Industri har også utviklet komplette E-forelesninger for VG1 TIP, VG2 Industriteknologi, VG2 Kjemiprosess og VG2/Vg3 Automatiseringsfaget.

E-forelesningene er interaktive og alle har norsk tale.  E-forelesningene kan importeres inn i It’s Learning, Fronter og Olkweb eller gis tilgang til via Norsk Industris læringsplattform. Innholdet er lagt opp som komplette undervisningsopplegg som er avgrenset og strukturert i tema. Læremiddelpakken kan også brukes av elevene i selvstudie og som oppslagsverk ved oppgaveløsning.

Priser for årsabonnement:
Pris pr elev: 600,- pr år (lærernes tilgang er inkludert)
Fritt antall brukere: 11.600,- pr skole pr år

Eksempel på E-forelesning

 

 Innhold

Produksjon
Produksjon og produksjonsprosesser
Materiallære
Sponbearbeiding
Annen bearbeiding
Sammenføyning

Tekniske tjenester
Vedlikehold av maskiner og utstyr
Måling og måleverktøy
Elektroteknikk
Hydraulikk og pneumatikk

Dokumentasjon og kvalitet
Kvalitetssikring og dokumentasjon
Tegningslesing
Helse, miljø og sikkerhet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: