Norsk Industri

Innhold

Viktig gasskonferanse i Trondheim

Aktuelt

Publisert

1. januar innførte myndighetene full CO2-avgift på alle ikke-kvotepliktige bedrifter. Dette betyr at mange industribedrifter som ikke er kvotepliktige får 500 kroner i CO2-avgift på propan og andre naturgasser fra i år.

Tidligere har alle industribedrifter har fordel av EUs minimumssatser, som er null for propan. Svensk industri har fortsatt minimumssatsene noen år fremover.

Industribedrifter og andre brukere av gass treffer gassleverandører og leverandørbedrifter på Gasskonferansen i Trondheim. Der blir det anledning til å diskutere hva som skal gjøres for å forbedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter etter "avgiftssjokket".

> Les mer og meld deg på