Norsk Industri

Innhold

Varsel om Generalforsamling 2017

Aktuelt

Publisert

I henhold våre vedtekter skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien.

Tid:   Tirsdag 9. mai kl 1230
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gt. 30, 0166 Oslo

Innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut senest fire uker før Generalforsamlingen, kun som elektronisk versjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

I etterkant av Generalforsamlingen arrangeres Norsk Industris Industrikonferanse 2017.

> Last ned varsel om Generalforsamling

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: