Norsk Industri

Innhold

Variert program på Arbeidsgiver 2018

Aktuelt, Nyhet

Publisert

God stemning i salen under Arbeidsgiver 2018!

God stemning i salen under Arbeidsgiver 2018!

På Arbeidsgiverkonferansen 10. april fikk deltakerne servert et variert program, inkludert en anledning til å bli nærmere kjent med Kværner-konsernet.

Fungerende konsernsjef i Kværner, Idar Eikrem.

Det var fungerende konsernsjef Idar Eikrem som engasjert fortalte hvordan bedriften han leder har tatt tak i utfordringene som rammet bransjen etter finanskrisen og oljeprisfallet. Og det var med stolthet han kunne berette at Kværners effektiviseringsprogram har kuttet regningen på ferdige produkter til sluttbruker med ikke mindre enn 25 prosent.

Eikrem tror på god vekst i årene fremover, også fordi Kværner nå bredder sin produktportefølje inn mot også andre bransjer enn oljenæringen. Han minnet også om at Kværner har prioritert å ta inn lærlinger, også i de aller vanskeligste periodene har dette hatt høy prioritet i selskapet.

Spenstig debatt

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og Sosialdepartementet fikk deretter ordet. Hun uttrykte stor beundring for den måten selskaper som Kværner har håndtert vanskelige tider. Hun understreket at den sittende regjering har sterkt fokus på industriell utvikling i Norge, og viste i denne forbindelse blant annet til fjorårets Industrimelding. Hun roste også partene i arbeidslivet for ansvarlighet og moderate lønnstillegg igjennom flere år, noe som har bidratt til å gjøre Norge mer konkurransedyktig enn tidligere.

I debatten som fulgte etter de to innlederne, var Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, og Norsk Industris adm. dir., Stein Lier-Hansen, skjønt enige om at industrien blir stadig viktigere for Norge, og at det har stor betydning for industriell utvikling at det politiske Norge trekker i samme retning som arbeidslivets aktører. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) understreket på sin side behovet for at industribedrifter landet over gjør som Kværner; legger til rette for at unge mennesker kan få plass som lærlinger, slik at de kan sikre både seg selv og industrien en god fremtid i Norge.

For øvrig sto både psykologi i forhandlinger, det nye personverndirektivet og selvfølgelig det nylig avsluttede lønnsoppjøret på agendaen.

Vi takker alle foredragsholdere og deltakere for en fin dag!